Приостановление разрешительной документации на строительство при консервации объекта


журнал строительный учёт. логотипГосархстройинспекция указывает, что в случае если заказчик строительства примет решение о консервации объекта строительства, то разрешение на строительство должно быть сдано заказчиком в инспекцию ГАСК (письмо см. ниже).

Публикуется на языке оригинала.

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 29.11.2013 р. № 40-16-6307

Щодо періодичності проведення планових перевірок об’єктів містобудування та призупинення/відновлення будівельних робіт на об’єктах будівництва

Порядком здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 553, передбачено, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється за територіальним принципом (у межах областей) у порядку проведення планових та позапланових перевірок. Інспекції проводять планові перевірки об’єктів містобудування не частіше ніж один раз на півроку.

Крім того, наразі чинний наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 21.10.2005 р. № 2, яким затверджено Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва (далі — Положення).

Цим Положенням визначено порядок та умови проведення консервації та розконсервації об’єктів та будов (далі — об’єкт (будова)) з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення діючих підприємств, капітального ремонту будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення.

Зокрема, Положенням передбачено:

Консервації підлягають об’єкти (будови), будівництво та введення в дію яких не забезпечене фінансуванням або технічний рівень яких не відповідає сучасним вимогам.

Положення є обов’язковим для використання під час проведення консервації та розконсервації об’єктів (будов), будівництво яких здійснюється із залученням державних і змішаних інвестицій, та має рекомендаційний характер для об’єктів (будов), будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування.

Після закінчення робіт з консервації об’єкта (будови) замовник зобов’язаний здати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на виконання будівельних робіт та розпорядчий документ про консервацію об’єкта (будови) згідно з вимогами, передбаченими нормативно-правовими актами щодо порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Після прийняття розпорядчого документа про розконсервацію та поновлення будівництва об’єкта (будови) замовник отримує в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю дозвіл на поновлення будівництва об’єкта (будови) в установленому порядку.

Процедури надання дозволу на виконання будівельних робіт та його анулювання визначаються Порядком виконання будівельних робіт, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466.

Згідно із Законом України від 20.11.2012 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності» 05.01.2013 р. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» доповнено статтею 39 1 «Внесення змін до повідомлення або декларації, скасування реєстрації повідомлення або декларації».

Зазначена стаття надає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю право скасовувати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, реєстрацію повідомлення або декларації у разі виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта. А відтак скасування реєстрації декларацій про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника законодавством не передбачено і вирішення зазначеного питання можливе лише за рішенням суду.

Тобто, з огляду на вищевикладене, з моменту отримання замовником будівництва документа, який надає право на виконання будівельних робіт до втрати такого права, об’єкт знаходиться в стадії будівництва і є підконтрольним.

Звертаємо увагу, що листи Держархбудінспекції України не є нормативно-правовими актами, вони мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до дня набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Перший заступник Голови А. Ф. ГригорИсточник информации: Журнал «Строительный учёт»
Размещено: 28.02.2014