Градостроительный контроль в действии


строительный учёт. логоГАСИ в приведенном ниже письме делает вывод о том, что законодательством не оговорены какие-либо ограничения на проведение внеплановых мероприятий в сфере градостроительного контроля.

Публикуется на языке оригинала

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.03.2013 р. № 40-16-1455

Щодо проведення планових (позапланових) заходів державного архітектурно-будівельного контролю

Пунктом 6 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 553, інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю надане право здійснювати контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з будівництвом об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності.

Обмеження проведення планових (позапланових) заходів державного архітектурно-будівельного контролю відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, в залежності від категорії складності об’єкта архітектури вищезазначеним Порядком не передбачено.

Перший заступник Голови А. Ф. Григор.Источник информации: Журнал «Строительный учёт»
Размещено: 17.04.2014