Лицензия на строительство действует без территориальных ограничений


журнал строительный учёт. логотипКак отмечает Госархстройинспекция в приведенном ниже письме, в случае если субъект хозяйствования получил лицензию на деятельность по созданию объектов архитектуры, то она должна действовать по всей территории Украины, вне зависимости от того, выполняются работы на территории, подконтрольной именно той инспекции, которая выдала лицензию или нет.

Публикуется на языке оригинала.

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 19.08.2014 р. № 40-16-3516

Щодо територіальних обмежень господарської діяльності,

пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

Відповідно до статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» ліцензуванню підлягає господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», із відповідними змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012 р. № 148, затверджено Порядок ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі — Порядок ліцензування).

Порядком ліцензування не передбачено будь-яких територіальних обмежень господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка буде здійснюватись на підставі ліцензії. Це зумовлено перш за все яскраво вираженим екстериторіальним здійсненням господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, а також дотриманням єдиної загальнодержавної нормативної бази (будівельні норми, державні стандарти і правила).

Заступник Голови                                                                                                                                          А. Ф. ГригорИсточник информации: Журнал «Строительный учёт»
Размещено: 01.10.2014