Продажа имущественных прав на недостроенную недвижимость: когда произойдет первая поставка


Как отмечает ГФСУ в письме от 02.12.2016 г. № 26173/6/99­-99-­15-­03-­02­-15 (см. ниже), имущественное право на объект инвестирования является правом на получение в собственность объекта инвестирования в будущем (после приема его в эксплуатацию). Имущественные права предприятия — покупателя после приема объекта инвестирования в эксплуатацию реализуются путем приобретения права собственности на объект инвестирования, оформления и регистрации покупателем соответствующих правоустанавливающих документов на этот объект. Поэтому, по мнению налоговиков, операция по продаже таких имущественных прав для целей налогообложения НДС является операцией по первой поставке жилья.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 02.12.2016 р. № 26173/6/99­-99­-15­-03­-02-­15

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з нерухомістю та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, якщо інше не передбачено цим підпунктом.

У цьому підпункті перше постачання житла (об’єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Як зазначено у листі, підприємство планує укласти договір купівлі­продажу майнових прав на нерухоме майно (квартири) (далі — об’єкт інвестування) в житловому будинку, будівництво якого не завершене, з продавцем, який є забудовником об’єкта житлового фонду.

Майнові права на об’єкт інвестування є правом на одержання у власність об’єкта інвестування в майбутньому (після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію).

Після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію продавець зобов’язується передати підприємству — покупцю готовий об’єкт інвестування за відповідним актом приймання-­передачі.

Майнові права підприємства — покупця після прийняття об’єкта інвестування в експлуатацію реалізуються шляхом набуття права власності на об’єкт інвестування, оформлення та реєстрації платником податків — покупцем відповідних правовстановлюючих документів на цей об’єкт.

Отже, у цьому випадку операція з реалізації майнових прав на нерухоме майно (квартири) для продавця (забудовника об’єкта житлового фонду) для цілей оподаткування ПДВ є операцією з першого постачання житла (об’єкта житлового фонду), яка оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Операції з подальшого постачання готового новозбудованого житла третім особам звіль­няють­ся від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу.

В. о. заступника Голови М. В. Продан.Источник информации: Журнал «Строительный учёт»
Размещено: 06.01.2017